HOME STREET HOME JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka luo ja turvaa sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoite Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Home Street Home on sitoutunut tekemään oman osuutensa, jotta vuoteen 2030 mennessä saavutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.  Kaikessa toiminnassamme pyrimme kasvamaan ja kehittymään niin, että luomme hyvinvointia luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Pyrimme tukemaan yhteisön kehitystä, poistamaan köyhyyttä ja nälkää, kehittämään koulutusta ja terveyspalveluita sekä edistämään tyttöjen ja naisten aseman parantamista. Meidän toiminnallemme keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet ovat:

Otamme päätöksenteossamme huomioon kaikkien päätöstemme vaikutukset ympäristölle, ihmisille ja taloudelle. Päätöksillä vaikutamme suoraan esimerkiksi koulutuksen, hoivan ja terveyspalveluiden, sekä ruokaturvan projektien järjestämiseen.

Tule sinäkin mukaan tukemaan kestävää kehitystä ja luomaan parempaa maailmaa tuleville sukupolville.

 

HOME STREET HOME RY
Kenya
HSH Center
Makongeni village
Kinondo location
Msambweni sub-county
Kwale county, Kenya
Viola Wallenius +254 798 068 223
Salim Abdalla +254 701 665718
Finland

Home Street Home ry
Koivutie 18
42300 Jämsänkoski
homestreethome@outlook.com
Viola Wallenius +358 400 857 305

VERKKOPANKKI LAHJOITUS

IBAN: FI07 4500 0010 0657 50 
Saaja: Home Street Home ry 
Viesti: Kerta- /kuukausilahjoitus 
*Valitsemasi summa* 
Rahankeräyslupa: RA/2021/1657 

MOBILEPAY LAHJOITUS
MobilePay numero: 10309
Kategoria: Lahjoitus TAI kategorisoitu lahjoituskohde
*Valitsemasi summa*
Rahankeräyslupa: RA/2021/1657