Permakulttuuri tarkoittaa rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen.

Permakulttuuri on kokonaisvaltainen suunnittelufilosofia, joka kattaa puutarhan, arkkitehtuurin, ekologian, jopa rahanhallinnan ja yhteisösuunnittelun. Maanviljelyssä tavoitteena on kehittää sellaisia viljelymenetelmiä, jotka eivät vuosikymmenienkään mittaan kuluta maaperää viljelykelvottomaksi esimerkiksi ravinteiden riiston, tiivistymisen tai eroosion kautta.

Ylläpidämme Makongenin peruskoululla opetuskasvimaata. Käytämme kasvimaata permakulttuurin opetusalustana ja esimerkkinä oppilaille. Alueella vallitsevan heikon ruokaturvan ja köyhyyden vuoksi ihmiset ja perheet näkevät nälkää. Pyrimme kannustamaan ja opettamaan lapsille ja nuorille pienestä pitäen permakulttuurista ja viljelystä. Uskomme että kasvamalla kestävän viljelyn periaatteiden ympärillä, lapset oppivat arvostamaan luontoa ja hyödyntävät maata tehokkaasti viljelyyn.


Kasvatamme kasvimaalla vihanneksia ja hyötykasveja lapsille ja perheille. Kasvatamme myös nopea kasvuisia puiden taimia, joita istutamme kylään.