Home Street Home:n pääprojekti on perustaa Kwalen piirikunnan alueelle HSH Rescue Center eli turvakotikeskus. Home Street Home ry osti Makongenin kylästä tontin joulukuussa 2017. Keskuksen rakentaminen aloitettiin vapaaehtoisvoimin tammikuussa 2018. Keskus on edelleen keskeneräinen ja rakennustyöt jatkuvat.

Turvakotikeskus tulee kasaamaan yhteen useita palveluita, sekä erikoisosaamista.

Turvapaikka hyväksikäytön uhriksi joutuneille teini-äideille

HSH Rescue Center tulee olemaan turvapaikka hyväksikäytön, pakkoavioliiton ja väkivallan uhriksi joutuneille tytöille. Keskus tulee toimimaan jatkuvassa hätävalmiudessa ja niin, että voimme ottaa uuden tytön/lapsen sisään 24h tunnin sisällä.

Turva ympärileikkausta pakenevalle

Keskus tulee tarjoamaan turvasataman ympärileikkausta pakeneville tytöille, jotka päättävät jättää kotikylänsä. Keskuksemme ovet ovat aina avoinna.

Erikoisosaamista kehitys- ja cp-vammaisille

Olemme tehneet paljon yhteistyötä paikallisen cp-vammaisten klinikan kanssa. Yhteistyön myötä olemme saanneet todistaa, kuinka huonolla tasolla paikallinen erikoisosaaminen on. Erikoispalveluita puhe-, toiminta- ja fysioterapian osalta ei ole juuurikaan tarjolla, ja ne palvelut mitä olemme löytäneet, ovat laadultaan todella heikkoja.

Tavoitteemme on mahdollistaa suomalainen erikoisosaaminen ja laadukkaat kehitys- ja cp-vammaisille suunnatut palvelut myös kenialaisille lapsille..

 

Tietotaitoa äideille ja raskaana oleville

Olemme työskennelleet useissa projekteissa sekä odottavien, että tuoreiden äitien kanssa. Tämän seurauksena olemme seuranneet läheltä myös paikallista äitiyshuoltoa ja neuvolapalveluita.

Tavoitteemme on rakentaa keskukseen siipi, joka tarjoaa laadukkaita äityispalveluita ja erikoisosaamista köyhille ja heikossa asemassa oleville äideille ja heidän vastasyntyneille lapsilleen.

Taitoja nuorisolle ja kyläläisille

Sen lisäksi että turvakotikeskuksemme tarjoaa turvapaikkaa ja tukea hädässä oleville, keskus palvelee myös lähialueen nuorisoa ja kyläläisiä Workshop- ja kurssikeskuksen muodossa. Tulemme tarjoamaan kursseja ja tietotaitoa niin tietotekniikasta, ompelusta, kuin luovistakin aloista kiinnostuneille.